Doeleinden verwerking

EmpowerTech verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: u te informeren over ontwikkelingen van EmpowerTech en geboden diensten en producten. Een ander doel is om de website van EmpowerTech te beveiligen en optimaliseren.

Wettelijke grondslag verwerking

EmpowerTech verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van EmpowerTech of van een derde: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van EmpowerTech ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Daarnaast is het voor EmpowerTech noodzakelijk om de klantbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze site.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan EmpowerTech.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan EmpowerTech verstrekt, dan zal betrokkene niet door EmpowerTech via de e-mail op de hoogte worden gehouden over nieuwe producten en diensten van EmpowerTech.

Ontvangers persoonsgegevens

EmpowerTech verstrekt uw persoonsgegevens aan een bedrijf dat een mailtool verzorgt en een partij die de beveiliging van de hostingomgeving verzorgt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

EmpowerTech hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen: relevantie van publicaties, technische vereisten van de beveiligingspartij

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht EmpowerTech te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan EmpowerTech verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die EmpowerTech doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en / of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar, kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

EmpowerTech
info@empowertech.nl
(+31) 6 2368 4063  

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door EmpowerTech neem dan contact op met de heer de Lanoy via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.